Hellenic Association of Historical Sciences

 

Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

 

Association des Historiens Grecs

 

Καταστατικό

Όργανα Διοίκησης

Μέλη

Διοργάνωση Συνεδρίων

Εκδοτική Δραστηριότητα

Σύνδεσμοι

Νέα - Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ
ΤΟΜΟΣ 18 - 1998

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Α. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Ν. Κ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σινικό ιδεόγραμμα σε τοιχογραφία του Γερακίου.

13

ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ: Η δημογραφική κατάσταση αστικών κέντρων των Κεντρικών Βαλκανίων (15ος – 16ος  αι.).             

35

ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ: Και πάλι οι περιπέτειες του βυζαντινού δικαίου στην Ελλάδα του 19ου αιώνα – Ο χώρος του δημοσίου δικαίου.          

55

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ: Χρονικόν περί της αναιρέσεως του Αποβασιλέως Κύρου Μιχαήλ του Καλαφάτου, του Γεγονότος Καίσαρος, και των κατ’ αυτήν συμβάντων.                           

73

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ: Το βυζαντινό Μελένικο.    

105

ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΑΣΩΝΙΤΗΣ: Το πρόβλημα της χρονολόγησης της βυζαντινής επιχείρησης κατά της Ηπείρου επί Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου.    

119

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΜΟΝΙΑΡΟΣ: Αραβικές επιδρομές στη Χίο τον 7ο αιώνα.   

131

M. G. VARVOUNIS: Les traditions populaires byzantines dans les textes hagiographiques.                     

151

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΛΙΔΗΣ: Βουλγκάτα (Vulgata)  και όχι Βουλγάρα.

171

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Το σχίσμα των Αρσενιατών (1265-1310). Συμβολή στην μελέτη της πορείας και της φύσης του κινήματος.

177

Β. Ν. ΤΑΤΑΚΗΣ: Η κριτική του Θεόδωρου Μετοχίτη στον Αριστοτέλη (1260-1332).

Μετάφραση και προσθήκες: Γιάννης Α. Δημητρακόπουλος.  

237

ΑΛΕΞΗΣ Γ. Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ: Η πρόοδος της έρευνας για τη μεσαιωνική βοιωτική ιστορία.                              

253

ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ: Οι ψυχές των προγόνων και η οικοδομή της πόλης. Το πλατωνικό υπόβαθρο των εγκαινίων της Κωνσταντινουπόλεως.  

287

Β. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

 

F. Bredenkamp, The Byzantine Empire of Thessaloniki (1224 – 1242). Thessaloniki History Center, Thessaloniki 1996.

(Aλκμήνη Σταυρίδου Ζαφράκα)

311

Ιερά Μονή Ιβήρων, Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων. Τόμος Α’ (1 – 100). Περιγραφή Π. Σωτηρούδης. Άγιον Όρος 1998

(Αλκμήνη Σταυρίδου – Ζαφράκα).  

315

Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit. Referate des Internationalen Symposions zu Ehren von Herbert Hunger (Wien, 30. November bis 3. Dezember 1994). Herausgegeben von W. Seibt, [Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil. – hist. Kl., Denkschriften, 241. Band] Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1996. 269 S. Mit 38 Taf.

(Kosmas S. Panagiotidis). 

316

Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ: Βιβλιογραφική επισκόπηση βυζαντινού δικαίου (1997).

329

ΑΛΕΞΗΣ Γ. Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ: Βιβλιογραφική επισκόπηση ιστορικών δημοσιευμάτων.

343

ΠΗΓΕΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ)            

 

Νικηφόρος Βρυέννιος, Ύλη Ιστορίας, νεοελλην. μετάφραση (sic. απόδοση) Δέσποινα Τσουκλίδου, εισαγωγή – σχόλια Δημήτρης Τσουγκαράκης, Αθήνα, Εκδόσεις Κανάκη 1996.   

345

Laonikos Chalkokondyles: a translation and commentary of the “Demonstations of Histories”, books I – III, αγγλ. μετάφραση σχόλια βιβλιογραφία Nicolaos Nicoloudes, Αθήνα, έκδ. Στεφ. Δ. Βασιλόπουλος, 1996.                                

347

Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, Βυζαντίου Άλωσις (Αποδείξεις Ιστοριών, Η’ 380 Β [201P] – 403 B [214P], πρόλογος – εισαγωγή – έκδοση – νεοελληνική απόδοση – σχόλια Νίκος Νικολούδης, Αθήνα, έκδ. Δημιουργία, 1997.

349

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ)

 

KLAUS BELKE – PETER SOUSTAL (γερμαν. μετάφραση σχόλια), Die Byzantiner und ihre Nachbarn. Die “De administrando in imperio’’ genannte Lehrschrift des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos für seinen Sohn Romanos, Ινστιτούτο Βυζαντινολογίας και Νεοελληνικών Ερευνών Πανεπιστημίου Βιέννης, Βιέννη 1995. 

350

SIMON FRANKLIN – JONATHAN SHEPARD: The emergence of Rus, 750 – 1200, σειρά “Longman History of Russia’’, αρ. 1, Λονδίνο Νέα Υόρκη 1996.                   

351

JOHN S. LANGDON: Byzantium’s last imperial offensive in Asia Minor: the documentary evidence for and hagiographical lore about John III Ducas Vatatzes’ Crusade against the Turks, 1222 or 1225 to 1231, New Rochelle – Νέα Υόρκη 1992.

352

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ)

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ – ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ: Αθήνα, η προσωπογραφία μιας πόλης, 1456 – 1686, Αθήνα, εκδ. Τροχαλία, 1997.                                                  

355

JΑΝ OLOF ROSENQVIST (εισαγωγή έκδοση αγγλική μετάφρ. – σχόλια), The hagiographical dossier of St. Eugenios of Trebizond in Codex Athous Dionysiou 154: a critical edition with introduction, translation, commentary and indexes, Ουψάλα 1996.    

356

CATIA GALATARIOTOU: The making of a Saint: the life, times and sanctification of Neophytos the Recluse, Παν/μιο Καίμπριτζ 1991.                                        

357

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

 

PAUL MAGDALINO: The empire of Manuel I Komnenos, 1143 – 1180, Παν/μιο Καίμπριτζ 1993.    

359

SANJA MEŠANOVIĆ: Jovan VII Paleolog, Βελιγράδι 1996. 

361

DONALD M. NICOL: Το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μετάφρ. Μάριος Μπλέτας, Αθήνα, Ινστιτούτο του Βιβλίου – έκδ. Ασημίνα Καρδαμίτσα, 1997.  

362

MARK WHITTOW: The making of Orthodox Byzantium, 600 – 1025, Λονδίνο 1996

363

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

RODERICK BEATON: Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού μεσαίωνα, μετάφραση Νίκη Τσιρώνη, Αθήνα, Ινστιτούτο του Βιβλίου – έκδ. Ασημίνα Καρδαμίτσα, 1996.

366

ESIN OZANSOY: Τα βυζαντινά χειρόγραφα της Μικράς Ασίας και οι γραφείς τους από τον 9ο έως τον 15ο αιώνα, δακτυλογρ. Διδακτορική διατριβή, Παν/μιο Αθηνών 1995.     

367

ΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

 

CLIFFORD EDMUND BOSWORTH: The new Islamic dynasties: a chronological and genealogical manual, Παν/μιο Εδιμβούργου 1996.

368

SENCER DIVITÇIOĞLOU: Oğuz’ dam Selçuklu ‘ya. Boy, Konat ve Devlet, Κωνσταντινούπολη 1994.                              

369

PETER M. HOLT: Early Mamluk diplomacy, 1260 – 1290: treaties of Baybars and Qalawun with Christian rulers, Λέιντεν – Νέα Υόρκη – Κολωνία 1995.  

370

COLIN IMBER: Studies in Ottoman history and law, Istanbul 1996.      

370

Ι. KAFESOĞLOU – H. D. YILDIZ – E. MERÇIL – M. SARAY: A short history of Turkish Islamic states (excluding the Ottoman state), Άγκυρα 1994.    

371

IRENE MELIKOFF: Sur les traces du soufisme turc: recherches sur l Islam populaire en Anatolie, Κωνσταντινούπολη 1992, σσ. 185 και De l épopée au mythe: itinéraire turcoloqique, Κωνσταντινούπολη 1995.  

372

JEAN RICHARD: Histoire des croisades, Παρίσι 1996.    

373

DIMITRIS TSOUGARAKES (έκδ. αγγλική μετάφρ. – σχόλια): The Life of Leontios, Patriarch of Jerusalem. Text, translation, commentary, Λεϊντεν Νέα Υόρκη Κολωνία: E. J. Brill 1993.             

374

Δ. ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΓΓΗΣ: Η εποχή, ο προικισμένος και η αναγνώριση –

† Αλέξανδρος Πέτροβιτς Καζντάν (1922 – 1997)           

379

 

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ

 

Editors

Webmaster - Webdesign

Andreas Goutzioukostas

agkoutzi@hist.auth.gr

Fotini I. Toloudi

ftoloudi@hist.auth.g

Dimitris P. Drakoulis

drak@arch.auth.gr