Hellenic Association of Historical Sciences

 

Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

 

Association des Historiens Grecs

 

Καταστατικό

Όργανα Διοίκησης

Μέλη

Διοργάνωση Συνεδρίων

Εκδοτική Δραστηριότητα

Σύνδεσμοι

Νέα - Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ
ΤΟΜΟΣ 22 - 2002
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Α. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Μαρίνα Γ. Παπαδημητρίου

 

Παρατηρήσεις στην παράσταση του ελεφαντόδοντου στο Trier

15

Αναστάσιος Σινάκος

 

Ένα περίεργο φυσικό φαινόμενο της εποχής του Ιουστινιανού: η «συννεφιά» των ετών 536-537 μ.Χ.

31

Benjamin Hendrickx

 

The Conquest of Syria according to the Swahili Epic of Herakleios

49

Αικατερίνη Μ. Ρεβάνογλου

 

Παρατηρήσεις σχετικά με το αξίωμα τον μεγάλου δουκός

71

Βασίλειος Κυδωνόπουλος

 

Η τύχη των κτιρίων της Κωνσταντινούπολης στο διάστημα 1203/4-1261

115

Διάκονος Κωνσταντίνος Στ. Φουντουκίδης

 

Κτήματα και μετόχια των μοναστηριών τον Aγίov Όρους στην περιοχή της Δράμας την εποχή των Παλαιολόγων

125

Pascal Androudis

 

Sur les fragments d'une chaire épiscopale byzantine à Episkopî (Ano Volos)

141

Thekia Sansaridou-Hendrickx

 

The World View of the Anonymous Author of the Chronicle of the Tocco: Social Aspects of his Ideational System of thought

169

Πασχάλης Ανδρούδης

 

Ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες για τον «Πύργο του Αλβανού» της Μονής Χελανδαρίου στο Άγιον Όρος

217

Αναστάσιος Δ. Καραγιάννης

 

Οι απόψεις του Γεωργίου Πλήθωνος Γεμιστού περί παρεμβατικής οικονομικής πολιτικής

247

Νίκος Παπαδημητρίου-Δούκας

 

Οι οριακές διαφορές μέσα στο Άγιο Όρος κατά την πρώιμη μεταβυζαντινή εποχή (Μέσα 15oυ-16o αι.)

261

 

Β. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

Martin Hinterberger, Autobiographische Traditionen in Byzanz, [Wiener Byzantinistische Studien - Band XXII], Wien 1999, 415p.

 

(Apostolos Karpozilos)

297

Lexikon zur byzantinischen Gräzität, besonders des 9.-12. Jahrhunderts, 4. Faszikel (ζωοσταγής-κώφευσις), erstellt von Erich Trapp unter Mitarbeit von Wolfram Hörandner, Johannes Diethart, Maria Cassiotou-Panayotopoulos, Sonja Schönauer, Elisabeth Schiffer, sowie von Manfred Hammer, José Declerck, Martin Hinterberger, Robert Volk, Georgios Fatouros, Astrid Steiner-Weber, Andreas Rhoby. Veröffentlichungen der Kommission für Byzantinistik, Band VI/4, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2001.

 

(Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης)

299

Lynda Garland, Βυζαντινές αυτοκράτειρες. Γυναίκες και εξουσία στο Βυζάντιο, 527-1204 μ.Χ., μετάφρ. Νάνου Κουβαράκου - επιμ. Ι. Αντωνόπουλος, Αθήνα, εκδ. Έλλην, 2000, σσ. 355, 9 γενεαλογικοί πίνακες, 28 εικόνες.

 

(Αλέξης Σαββίδης)

304

Maria Dzielska, Υπατία η Αλεξανδρινή, μετάφρ. Γιώργος Κουσουνέλος, Αθήνα, εκδ. Ενάλιος, 1997, σσ. 210.

 

(Αλέξης Σαββίδης)

305

Βασιλική Ν. Βλυσίδου, Αριστοκρατικές οικογένειες και εξουσία (9ος-10ος αι.). Έρευνες πάνω στα διαδοχικά στάδια αντιμετώπισης της αρμενο-παφλαγονικής και της καππαδοκικής αριστοκρατίας, Θεσσαλονίκη, εκδ. Βάνιας, 2001, σσ. 224.

 

(Αλέξης Σαββίδης)

306

Πάνος Λ. Φραγκέλης, Λήμνος η φιλτάτη. Τόμος Γ': Μεσαιωνκή περίοδος. Βυζάντιο-Φραγκοκρατία, Αθήνα, εκδ. Ελεύθερη Σκέψις, 2000, σσ. 300, χάρτες, σχεδιαγράμματα, εικόνες.

 

(Αλέξης Σαββίδης)

308

Ιωάννης Αναγνώστης, Διήγησις περί της τελευταίας αλώσεως της Θεσσαλονίκης, έκδοση-εισαγωγή-μεταγραφή στη νεοελληνική Μαρία Κεκροπούλου, Αθήνα, Ενάλιος, χ.χ.

 

(Αλέξης Σαββίδης)

309

David Ewing Duncan, Καλαντάρι. Η ιστορία του ημερολογίου δια μέσου των αιώνων, μετάφρ. Γιώργος Κουσουνέλος, Αθήνα, εκδ. Ενάλιος, 1998, σσ. 438, σχέδια, εικόνες.

 

(Αλέξης Σαββίδης)

310

Αναστασία Δ. Βακαλούδη, Μυστικισμός, θαυματοποιία και ιατρική της θεουργίας. Οι συνεχιστές του Πυθαγόρα και του Πλάτωνα στη χριστιανική εποχή: Θαυματουργοί ιερείς ή μάγοι; Αθήνα, εκδ. Ινστιτούτου του Βιβλίου-Καρδαμίτσα, 2000, σσ. 332. - Η μαγεία ως κοινωνικό φαινόμενο στο πρώιμο Βυζάντιο, 4ος-7ος αι. Ιστορικό δοκίμιο, Αθήνα, εκδ. Ενάλιος, 2001, σσ. 541, εικονογράφηση (διδακτορική διατριβή Παν/μίου Θεσσαλονίκης).

 

(Αλέξης Σαββίδης)

311

Ioannes Kinnamos'un Historia'si (1118-1176). Τουρκική μετάφραση – εισαγωγή – σχόλια - βιβλιογραφία Isin Demirkent, Ankara, εκδ. Türk Tarih Kurumu (Yayinlari XIX-Sayi 18), 2001, σσ. 261, χάρτες, εικονογράφηση.

 

(Αλέξης Σαββίδης)

313

Άννας Κόλτσιου-Νικήτα, Το κύρος των πατέρων της εκκλησίας. Μία ανέκδοτη επιστολική πραγματεία (Φιλοσοφική και Θεολογική Βιβλιοθήκη - 42), 'Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 267.

 

(Ιωάννης Δ. Πολέμης)

315

Αιμίλιος Δημ. Μαυρουδής, Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς. Ό βίος και τα έργα ενός Έλληνα γιατρού στην αυτοκρατορική Ρώμη [Πονήματα. Συμβολές στη μελέτη τής ελληνικής και λατινικής γραμματείας, 3], 'Ακαδημία 'Αθηνών, Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων, 2000, 8ο, LXI + 469 σελίδες - ISBN960-7099-83-4.

 

(Αναστάσιος Τσακνάκης)

317

Β. Εγγλεζάκης (αρχιμανδρίτης Παύλος), Είκοσι μελέται δια την Εκκλησίαν Κύπρου (4ος έως 20ος αιών), Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη - Μορφωτικόν Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήναι 1996, 745 σ. + 23 εικ.

 

(Σταύρος Γ. Γεωργίου)

330

 

Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Σπύρος Ν. Τρωιάνος

 

Βιβλιογραφική επισκόπηση βυζαντινού δικαίου (2001)

343

Σπύρος Ν. Τρωιάνος

 

Βιβλιογραφική επισκόπηση βυζαντινού δικαίου (2002)

365

 

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ

 

Editors

Webmaster - Webdesign

Andreas Goutzioukostas

agkoutzi@hist.auth.gr

Fotini I. Toloudi

ftoloudi@hist.auth.g

Dimitris P. Drakoulis

drak@arch.auth.gr