Hellenic Association of Historical Sciences

 

Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

 

Association des Historiens Grecs

 

Καταστατικό

Όργανα Διοίκησης

Μέλη

Διοργάνωση Συνεδρίων

Εκδοτική Δραστηριότητα

Σύνδεσμοι

Νέα - Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ
ΤΟΜΟΣ 24 - 2004
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Α. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Σπύρος Ν. Τρωιάνος

 

Περί Εναντιοφανούς και «εναντιοφανειών»

15

Σπύρος Ν. Τρωιάνος

 

Επιδόσεις υψηλής ασχετοσύνης

21

Δημήτρης Αγορίτσας

 

Η εκκλησιαστική οργάνωση της περιοχής τον Στρυμόνα (7ος-12ος αι.)

29

Pascal Androudis

 

Nouvelles recherches et données archéologiques sur les monastères byzantins abandonnes de l'Athos

55

Σωτήριος Ν. Καδάς

 

Περιγραφή Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας (Κώδ. Λ 54)

89

Ioannis S. Vitaliotis

 

Les compartiments SO et NO du catholicon du monastère Saint-Luc (Hosios Loukas) en Phocide: quelques remarques sur leur fonction

143

Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης

 

Οργάνωση και λειτουργία των παλαιολόγειων νομισματοκοπείων

173

Σταύρος Γ. Γεωργίου

 

Ο αλληλογράφος του αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου ανώνυμος σεβαστός και οι θεωρίες για την ετερότητα των Κυπρίων

187

Γεώργιος Χαριζάνης

 

Ο μητροπολίτης Κερκύρας Νικόλαος και η βυζαντινο-νορμανδική σύγκρουση στο Ιόνιο (τέλη του 11ου αι.)

197

Αλέξιος Γ. Κ. Σαββίδης

 

Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας σε διπλωματικό κλοιό (1213/1214-1235/1236 μ.Χ.)

211

Διονύσιος Α. Μαμαγκάκης

 

Μαρία η Αλανή: Μια μοναχική βασίλισσα ή μια βασιλική μοναχή;          

225

Ηλίας Γιαρένης

 

Ο Σελτζούκος Σουλτάνος Καϊχοσρόης Α ' (1192-1197, 1204/5-1211) μέσα από το βλέμμα των βυζαντινών λογίων. Εικόνες του άλλου και ιστορική πραγματικότητα

255

Νικολέττα Γιαντσή - Μελετιάδη

 

Φραγκισκανοί και Δομινικανοί παπικοί λεγάτοι στο Βυζάντιο Τα επαιτικά Τάγματα ως όργανα πραγματοποίησης των ενωτικών σχεδίων της καθολικής Εκκλησίας

275

Marek Mesko

 

Παρατηρήσεις για τις κρεμαστές γέφυρες των Βενετών και τα αμυντικά μέτρα των Βυζαντινών κατά το διάστημα 1203-1204

287

Αφροδίτη Παπαγιάννη

 

The Echo of the Events of 1204 in Byzantine Documents, Historiography and Popular Literature: 1204-1453

313

Κωνσταντίνος Δ.Σ. Παΐδας

 

Η έννοια της ευσέβειας και της δικαιοσύνης τον βασιλέως στα βυζαντινά Κάτοπτρα Ηγεμόνος της ύστερης βυζαντινής περιόδου (1254-1403)

329

Γιάννης Α. Δημητρακόπουλος

 

Ens - unurn - bonum: η περί θείας ενεργείας χριστιανική διδασκαλία των  Ιωάννου Καισαρείας και  Ιωάννου Κυπαρισσιώτου ως πηγή της θύραθεν διδασκαλίας τοϋ Γεωργίου Γεμιστού-Πλή θωνος για την actio divina (πράξις)

357

Αστέρης Αθ. Μπουζιάς

 

Τα πρώτα έργα της βυζαντινής νομικής γραμματείας στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες

363

Νίκος Παπαδημητρίου - Δούκας

 

Οι ποινικές ρήτρες στα βυζαντινά δικαιοπρακτικά έγγραφα

375

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

 

Φιλοσοφικές απόψεις στις αλληγορίες του Μιχαήλ Ψελλού

391

 

Β. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

401

Ralph-Johannes Lilie, Byzanz und die Kreuzzüge, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2004

 

Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα

403

Λεοντίου Μαχαιρά, Χρονικό της Κύπρου. Παράλληλη διπλωματική έκ­δοση των χειρογράφων. Εισαγωγή, επιμέλεια: Μιχάλης Πιερής - ’γγελ Νικολάου-Κονναρή. Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Πηγές και Μελέ­τες της Κυπριακής Ιστορίας, XLVIII, Λευκωσία 2003

 

Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα

406

Αγγελική Δεληκάρη, γιος Γρηγόριος ό Σιναΐτης. Η δράση και η συμβολή του στη διάδοση του Ησυχασμού στα Βαλκάνια. Η σλαβική μετάφραση του Βίου του και το αρχαιότερο χειρόγραφο, [Ελληνισμός και κόσμος των Σλάβων 6], έκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004

 

Συμεών Πασχαλίδης

408

Annae Comnenae, Alexias. Recensuerunt D. R. Reinsch et A. Kampylis, Pars prior. Prolegomena et Textus, Pars altera Indices, (Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series Berolinensis, volumen XL/1-2), Apud W. de Gruyter et socios, Berolini et Novi Eboraci MMI

 

Ιωάννης Δ. Πολέμης

410

Anonymi Professons Epistulae. Recensuit Athanasios Markopoulos (Corpus Fontium Historiae Byzantinae XXXVII), Walter de Gruyter, Berolini et Novi Eboraci MM

 

Ιωάννης Δ. Πολέμης

413

Franziska Ε. Shlosser, The reign of the Emperor Maurikios (582-602). A Reassessment (Historical Monographs 14), ed. E. Chrysos, Athens 1994

 

Αναστάσιος Κ. Σινάκος

421

Dionysios Ch. Stathakopoulos, Famine and Pestilence in the Late Roman and Early Byzantine Empire: A systematic survey of subsistence crises and epidemics. Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs, v. 9. General eds. A. Bryer, J. Haldon, Aldershot 2004

 

Αναστάσιος Κ. Σινάκος

423

Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Ο Δικέφαλος αετός. Η εξέλιξη ενός συμβόλου [Ιστορία και Πολιτισμός, 17], Θεσσαλονίκη 2001

 

Σταύρος Γ. Γεωργίου

429

Αναστάσιος Κ. Σινάκος, ’νθρωπος και περιβάλλον στην πρωτοβυ-ζαντινή εποχή (4ος - 6ος αι.) [Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 3], έκδ.: University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003

 

Κ. Π. Χρήστου

431

Σταυρούλα Δ. Χονδρίδου, Ο Κωνσταντίνος Θ'Μονομάχος και η εποχή του (ενδέκατος αιώνας μ.Χ.), [εκδόσεις ΗΡΟΔΟΤΟΣ, ISBN 960-8256-03-8], Θεσσαλονίκη 2002

 

Γεώργιος Α. Λεβενιώτης

435

Sergei Karpov, Srednevekovji Pont (=Ο μεσαιωνικός Πόντος), Lewiston-Queenston-Lampeter: The Edwin Meilen Press, 2001

 

Α. Σαββίδης

450

Στέλιος Λαμπάκης, Γεώργιος Παχυμέρης, πρωτέκδικος και δικαιοφύλαξ. Εισαγωγικό δοκίμιο (Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Μονογραφίες, 5), Αθήνα 2004

 

Α. Σαββίδης

452

Anthony Luttrell, The town of Rhodes, 1306-1356, Ρόδος, έκδ. Γρα­φείου Μεσαιωνικής Πόλης, 2003

 

Α. Σαββίδης

454

Κάρολος Ντηλ (Charles Diehl), Πορτραίτα Βυζαντινών - Πριγκί­πισσες της Δύσης και βυζαντινή πορφύρα, μετάφρ. Α. Εμμανουήλ, Αθήνα, Ωκεανίδα, 2003

 

Α. Σαββίδης

456

Piers Paul Read, Οι Ναΐτες Ιππότες, μετάφραση Γ. Κουσουνέλος, Αθήνα, Ενάλιος, 2003

 

Α. Σαββίδης

457

Steven Runciman, Οι Σικελικοί Εσπερινοί. Η ιστορία του μεσογει­ακού κόσμου στα τέλη του 13ου αιώνα, μετάφραση ’ννη Αργυροπούλου-Χίλτεμαν, Αθήνα, Γκοβόστης

 

Α. Σαββίδης

459

 

Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Σπύρος Ν. Τρωιάνος

 

Βιβλιογραφική επισκόπηση βυζαντινού δικαίου (2004)

463

 

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

 Πολύμνια Κατσώνη

 

 Διεθνές Συνέδριο Αφιερωμένο στον Πλήθωνα και την εποχή του με τη συμπλήρωση 550 ετών από το θάνατο του

479

 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ

 

Editors

Webmaster - Webdesign

Andreas Goutzioukostas

agkoutzi@hist.auth.gr

Fotini I. Toloudi

ftoloudi@hist.auth.g

Dimitris P. Drakoulis

drak@arch.auth.gr