Hellenic Association of Historical Sciences

 

Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

 

Association des Historiens Grecs

 

Καταστατικό

Όργανα Διοίκησης

Μέλη

Διοργάνωση Συνεδρίων

Εκδοτική Δραστηριότητα

Σύνδεσμοι

Νέα - Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ
ΤΟΜΟΣ 32 - 2015

 

Αφιέρωμα στη μνήμη του Καθηγητή

Εμμανουήλ Κριαρά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Εμμανουήλ Κριαράς (1906-2014)

Κομνηνή Δ. Πηδώνια

11

Α. Μελέτες

 

Giorgos Konstantinidis

 

A Reconsideration of Epoikion in Byzantine Egypt     

23

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας

 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη χρονολόγηση δύο επιτύμβιων επιγραφών
από την πρωτοβυζαντινή Μακεδονία    

39

Γιώργος Καρδαράς

 

Η πρώιμη μεσαιωνική περίοδος στην Πολωνία 6ος-9ος αι. Μέρος Πρώτο:
Η σλαβική μετανάστευση   

51

Γεώργιος Β. Τσιαπλές

 

Το παλίμψηστο της ιστορικής μνήμης. Η πρόσληψη της αβαροπερσικής
πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης (626) στις σύγχρονες και
μεταγενέστερες ρητορικές και αγιολογικές πηγές 

79

Αρχιμ. Παντελεήμων-Γ. Τσορμπατζόγλου

 

Γερμανός, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (±650-730) και Στέφανος,
μητροπολίτης Συνής ή Σιουνίκ (±685-735)

99

Marco Miotto

 

Ααουάσιμ και Θουγούρ: Το στρατιωτικό σύνορο του Χαλιφάτου στην
Ανατολική Μικρά Ασία

133

Andreas Schminck +

 

Bemerkungen zurΔιήγησις περὶ τῆς οἰκοδομῆς τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας

157

Γεώργιος Χρ. Χαριζάνης

 

Απόπειρα συνάντησης Αθωνιτών ηγουμένων με τον αυτοκράτορα Βασίλειο
Β΄ (976-1025). Ορισμένες παρατηρήσεις  

169

 Σταύρος Γ. Γεωργίου

 

Το αξίωμα του κατεπάνω Κύπρου τον ΙΑ΄ αιώνα

187

Alkmeni Stavridou-Zafraka

 

Byzantine Culture in Late Mediaeval Greek States

201

Ανδρέας Κόκκας

 

Η οδοντιατρική στο Βυζάντιο    

217

Ηλίας Α. Βαλιάκος

 

Το Δυναμερὸν του Νικολάου Μυρεψού  

241

Αναστάσιος Τάντσης

 

Παλαιολόγοι και Καντακουζηνοί ως χορηγοί εκκλησιών στον Μυστρά  

257

Αλέξανδρος Ξ. Χατζηιωαννίδης – Χαρίλαος Ευ. Γουίδης

 

Ενδείξεις της αυτοκρατορικής εξουσίας / παρουσίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τους πρωτοβυζαντινούς χρόνους  

291

Χαρίλαος Ευ. Γουίδης

 

Δίον / Μαλαθριά. Ενδείξεις της ιστορικής εξέλιξης ενός οικισμού 

313

Β. Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις  

 

Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Η Βυζαντινή Διπλωματική. Τα έγγραφα των δημοσίων λειτουργών [Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 23], Εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 2015, σ. i-xvi, 1-153 [ISBN 978-960-288-338-9]

 

Ελισάβετ Χατζηαντωνίου  

337

Αγγελική Δεληκάρη, Η Αρχιεπισκοπή Αχριδών κατά τον Μεσαίωνα. Ο ρόλος της ως ενωτικού παράγοντα στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία των Σλάβων των Βαλκανίων και του Βυζαντίου [Ελληνισμός και κόσμος των Σλάβων, 12. Διεύθυνση: Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος], University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2104, σσ. 322

 

Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα

351

Avshalom Laniado, Ethnos et droit dans le monde protobyzantin, Ve-Vie siècle.
Fédérés, paysans et provinciaux à la lumière d’une scholie juridique de l’époque de Justinien [École pratique des hautes études. Sciences historiques et philologiques - III. Hautes etudes du monde gréco-romain 52], Εκδόσεις Droz, Genève 2015, σσ. 341

 

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας 

359

Gioacchino Strano, Nicola Muzalone, Carme apologetico. Introduzione, testo critico, traduzione e note [La Gorgona, 3], Acireale - Roma 2012, σσ. 170

Σταύρος Γ. Γεωργίου

 

373

Marcello Garzaniti, Biblejskie citaty v cerkoslavjanskoj knižnosti (= Βιβλικά παραθέματα στην παλαιοσλαβική γραμματεία) [Slavia Christiana/Rossijskaja Akademija Nauk, Institut Slavjanovedenija, Centr Meždisciplinarnych issledovanij slavjanskoj knižnosti], Εκδόσεις Indrik, Moskva, 2014, σσ. 230 [ISBN 978-5-91674-306-7]

 

Αγγελική Δεληκάρη  

379

Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς, Χαλιφεία και Ισλαμική Διακυβέρνηση (πρόλογος Ιωάννης Θ. Μάζης – Γρηγόριος Δ. Ζιάκας), Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήναι 2011, σσ. 232

 

Γεώργιος Αθ. Τσούτσος

385

Α. Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea. Links to the Maritime Routes of the East. International Symposium, Thessalonike 4-6 December 2013, Proceedings [European Centre for Byzantine and Post Byzantine Monuments], Edited by Flora Karagianni, Thessalonike 2013, σσ. 504

Β. 40 Medieval City-Ports in North Aegean and the Black Sea. A Cultural Guide [European Centre for Byzantine and Post Byzantine Monuments], Thessalonike 2014, σσ. 431

Γ. Ολκάς II. Ταξιδεύοντας από και προς το Βυζάντιο. Μεσαιωνικά λιμάνια από τον Εύξεινο Πόντο στην Ανατολική Μεσόγειο/ Olkas II. Sailing from and to Byzantium Medieval Ports from Euxeinos Pontos to Eastern Mediterranean. Κατάλογος Έκθεσης / Catalogue of the Exhibition, Επιμέλεια έκδοσης / Editors Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου / Charalambos G. Chotzakoglou - Φλώρα Καραγιάννη / Flora Karagianni, Αθήνα / Athens 2014, σσ. 200

Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα

389

Γ. Βιβλιογραφική Επισκόπηση Βυζαντινού Δικαίου

 

Σπύρος Ν. Τρωιάνος

 

Βιβλιογραφική επισκόπηση βυζαντινού δικαίου 2014-2015

397

Δ. Νεκρολογία

 

 Σπύρος Ν. Τρωιάνος

 
Andreas Schminck (1947-2015)

407

 

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ

 

Editors

Webmaster - Webdesign

Andreas Goutzioukostas

agkoutzi@hist.auth.gr

 Nikoleta Troupkou
ntroupko@hist.auth.gr

Dimitris P. Drakoulis

drak@arch.auth.gr